NEN 1010, EN 50110 en NEN 3140

Controle aardvoorzieningen
Hierbij meten we of uw elektrische installatie voldoet aan de juiste waarde met betrekking tot de aarding.

Isolatie metingen
Doormeten van de bedrading en bekabeling van de installatie. Hierbij kunnen we meten of er in de installatie sprake is van een gedeelte dat niet goed geïsoleerd is.
Het gaat om de elektrische veiligheid van de installatie.

Vermogenscontrole.
Met vermogenscontrole meten we of de groepen niet worden overbelast.
Word er een groep overbelast dan zou de groep oververhit kunnen raken. Deze groep kan in zo’n geval tot een brandgevaarlijke situatie leiden.

Keuren van de elektrische installatie.

Het inspecteren/keuren van uw elektrische installatie is voor uw bedrijf een belangrijk moment om kritisch te kijken naar de huidige situatie. Voldoet deze nog aan uw eisen en daarnaast ook aan de veiligheid voor u en uw werknemers.

Tevens is het van belang dat u kunt aantonen dat uw elektrische installatie is goedgekeurd voor uw brandverzekering. Nu is het echter zo dat er tegenwoordig door de verzekering meestal een Scope 8 of 10 inspectie wordt geëist. Voor deze inspectie willen wij u graag doorverwijzen naar de firma Synorga, te Barendrecht zij zijn gecertificeerd voor deze inspecties.

Als er gebreken aan uw elektrische installatie zijn geconstateerd dienen deze te worden verholpen. Voor het verhelpen van de gebreken kunt u natuurlijk weer bij ons terecht. Na het verhelpen van deze gebreken krijgt u van ons de herstelverklaring. Deze heeft u nodig voor uw verzekering.

 Keuren van gereedschappen.

Ook keuren wij uw gereedschappen. Bent u VCA gecertificeerd dan bent u verplicht uw elektrische gereedschap jaarlijks NEN 3140 te laten keuren.


Wij voeren de keuringen graag voor u uit.

            InstallQ