Noodverlichting

Noodverlichting stelt mensen in staat veilig een gebouw te verlaten wanneer de stroom uitvalt, ongeacht de oorzaak. Dus niet alleen bij brand. Als de stroom uitvalt is een gebouw donker.

Wettelijke verplichting voor jaarlijkse inspectie en onderhoud

Om de goede werking van noodverlichting te waarborgen moet te minste éénmaal per jaar een functionele inspectie en adequaat onderhoud plaats vinden. Er zijn diverse wetten, o.a. Arbo-wet, en normeringen die bepalen dat registratie en onderhoud van noodverlichting verplicht is.

Inspectie en onderhoud

Bij de inspectie en het onderhoud van de noodverlichting hoort o.a. het testen van de functionaliteit, visuele inspectie, preventief onderhoud en het uitvoeren van noodzakelijke reparaties. De resultaten zullen worden vastgelegd in een noodverlichtingslogboek. Met dit logboek kunt u zich verantwoorden bij de controlerende instanties, zoals Brandweer een Arbeidsinspectie.

            InstallQ